Rengøring og desinfektion af apparatur og lignende

For at forebygge smittespredning mellem borgere og fra borgere til plejepersonale, er det vigtigt at være opmærksom på rengøring og evt. desinfektion af de ting, der anvendes i plejen.

De ting, der anvendes mellem flere borgere, giver de største rengørings- og desinfektionsmæssige udfordringer.

Denne instruks dækker ikke rengøring og desinfektion af borgerens hjælpemidler f.eks. seng og kørestol.

Principielt gælder, at apparatur og andet, hvor der er:

  • Hud til hud kontakt, rengøres mellem hver brug
  • Slimhindekontakt, rengøres og desinficeres mellem hvert brug.

Dog skal alt, der har været anvendt ved en borger med en smitsom sygdom, rengøres og desinficeres efter brug.

Rengøring foretages med vand og rengøringsmiddel (f.eks. sulfo). Hvis tingene er synligt rene, kan der i stedet anvendes Ethanolsprit 70-85 % uden glycerol.

Desinfektion foretages med Ethanolsprit 70-85 % uden glycerol eller i instrumentvaskemaskine ved minimum 80 grader i 10 minutter.

Ved infektion med Clostridium difficile og norovirus, skal der anvendes et klorholdigt produkt på 1000 ppm. Emnet skal holdes fugtigt med klor i 10 minutter.

 

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022

 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune