Rengøring, desinfektion og sterilisation af udstyr til flergangsbrug

Et instrument eller udstyr, der har været i anvendt til f.eks. sårpleje hos en borger, er forurenet med borgerens mikroorganismer. Disse mikroorganismer skal fjernes, før instrumentet må anvendes til den næste borger.

Minimumskrav til genbehandling af instrumenter og medicinsk udstyr til flergangsbrug

Klassifikation af udstyr

Definition

Eksempler på udstyr

Anbefalede procedurer for   genbehandling

Ikke-kritisk

Kontakt med hel hud eller ingen kontakt med borgeren

Blodtryks-apparater

Stetoskoper

Staseslanger

Otoskoper

Rengøring:

I de fleste tilfælde vil rengøring være tilstrækkelig.

Ved synligt snavs   eller ved smitsomme mikroorganismer skal der efterfølgende   overflade-desinficeres

Semikritisk

Kontakt med intakte   slimhinder eller ikke-intakt hud

Rektal termometre

Kirurgiske instrumenter

Desinfektion:

Før udstyret kan desinficeres, skal det altid først være rengjort.

Desinfektion sker med varme i instrument- vaskemaskine eller ved   kemisk henstands-desinfektion

Kritisk

Gennembryder hud eller   slimhinder eller lægges ind i sterilt område

Kirurgiske   instrumenter

Sutur-sæt

Sterilisation:

Før udstyret kan steriliseres, skal det altid først være rengjort og   desinficeret

 

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022