Rengøring og desinfektion af senge mellem hver borger

Denne instruks gælder for senge, der bliver på plejehjemmet, på midlertidige pladser, akutpladser eller selvindskrivningspladser og som ikke rengøres på hjælpemiddelcentralen.

Mellem hver borger skal sengen rengøres efter fuld rengøringsprocedure, når et af følgende punkter er opfyldt:

  • Borgeren har brugt sengen mere end 7 dage
  • Sengen er synlig forurenet med organisk materiale
  • Borgeren har/har haft en smitsom sygdom

Mellem hver borger skal sengen rengøres efter delvis rengøringsprocedure, når følgende er opfyldt:

  • Borgeren har brugt sengen under 7 dage og sengen er ikke synligt forurenet.
Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022