Hygiejniske forholdsregler ved medicinhåndtering

Medicinhåndtering er en ren procedure, hvor der kræves en høj renhedsgrad for at sikre, at medicinen ikke forurenes under proceduren.

Hygiejniske forholdsregler

  • Der skal udføres hånddesinfektion før håndtering af lægemidler.
  • Ved medicinhåndtering i borgerens hjem skal stedet, hvor medicinen håndteres være ryddet og synlig rent.
  • Ved medicinhåndtering på plejehjem, i klinikker, bosteder og lign. skal stedet, hvor medicinen håndteres være ryddet og overfladen skal rengøres eller aftørres med sprit til overfladedesinfektion før og efter håndteringen.
  • Ipad aftørres før håndtering
  • Synligt spild tørres op straks.
  • Pincet er til engangsbrug og kasseres efter hver medicinadministration.
  • Tabletknuser og tabletdeler rengøres mellem hver medicinadministration.
  • Doseringsæsker rengøres med fastlagte intervaller samt ved synlig forurening.
  • Kanyler til optræk af medicin fra hætteglas eller ampuller må ikke bruges mere end én gang og må aldrig efterlades i hætteglas. Anvendes der optrækskanyle, skal denne have en desinficerbar membran.

Reference

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022

 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune