Håndtering og vask af tekstiler

Håndtering af tekstiler handler om at reducere risiko for smitte med mikroorganismer og derved beskytte personalet og beboere mod infektioner.

Ved vask af tekstiler på plejehjemmene og i institutioner er anbefalingerne skrappere end privat vask, fordi der er risiko for, at et større antal personer kan udsættes for smitte.

Tekstiler omhandler borgerens private tøj, sengetøj, vendelagner o. lign., som vaskes på plejehjem, botilbud og lignende tilbud.
Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022

 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune