Håndtering af risikotekstiler, der vaskes af Berendsen textil service A/S

Tekstiler, der defineres som risikotekstiler, er tekstiler, der kommer fra en borger/personale, hvor der er risiko for forurening med smitsomme mikroorganismer.

Berendsen textil service A/S håndterer alt vasketøj som risikotekstiler.

Print alle punkter

 

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022

 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune