Håndtering af tekstiler, der vaskes på Berendsen tekstilservice A/S

Tekstiler, der defineres som usikkert, er tekstiler, der kommer fra en borger/personale, der har smitsomme mikroorganismer, utøj (f.eks. fnat, væggelus) kemi og fremmedlegemer.

Berendsen textil service A/S håndterer alt vasketøj som risiko tekstiler, og der er derfor ikke specielle krav til emballeringen.

Print alle punkter

 

 

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022