Desinfektion af rum og overflader med Mobiwatch

Mobiwatch Minibio er en desinfektionsmaskine, som anvender luftbåren desinfektion, og kan med fordel anvendes til desinfektion af lokaler.

Mobiwatch producerer en tør tåge, som indeholder hydrogenperoxid (Brintoverilte) og pereddikesyre:

  • Tågen mætter rummet og lægger sig på alt inventar, alle tilgængelige overflader samt utilgængelige sprækker og revner
  • Tågen er effektiv, dog også nænsom ift. elektronik og andet følsomt udstyr.
  • Tågen er IKKE 100 % effektiv på tekstiler, viskose og pap/papir

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) vurderer på foreliggende grundlag, at Mobiwatch kan anvendes til rumdesinfektion i sundhedssektoren ved udbrud f.eks. med Roskildesyge, Clostridium Difficile, MRSA og Covid-19. 

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022

 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune