Desinfektion af overflader

Desinfektionsmidler skal anvendes med forsigtighed, men der er situationer, hvor desinfektion er nødvendigt. Desinfektion med varme skal foretrækkes i stedet for kemiske desinfektion, hvis det kan lade sig gøre.

De produkter, der anvendes til kemisk desinfektion skal være vurderet af Statens Serum Institut til brug for desinfektion i sundhedssektoren.

Der skal altid vælges desinfektionsmidler med mindste risiko for personalet, hvorfor sprit i de fleste situationer skal foretrækkes fremfor klor til desinfektion af overflader og udstyr.

Godkendt til kemiske desinfektion er ethanolsprit 70-85% og visse klorholdige produkter (fx Actichlor plus, klorservietter fra Wet Wipe eller Plum).

Klor er et bredspektret desinfektionsmiddel, der anvendes ved visse smitsomme sygdomme og ved henstandsdesinfektion.

Ethanol er et mindre bredspektret desinfektionsmiddel. Det kan ikke anvendes til henstandsdesinfektion af udstyr (fx termometre) og overfladedesinfektion ved Roskildesyge og Clostridium difficile.

Der er andre produkter til desinfektion, der kan erstatte desinfektion med ethanol (fx Wipeclean fra Plum). Disse produkter skal være undersøgt ved Statens Serum Institut til brug ved overfladedesinfektion, da flere af produkterne sidestilles med rengøring (fx Rheosept) og ikke kan anvendes til desinfektion.

Oversigt

I nedenstående oversigt er der nævnt eksempler på desinfektionsopgaver (overfladedesinfektion, desinfektion af udstyr (fx instrumenter, rektaltermometre o.l.), der ikke tåler varmedesinfektion, huddesinfektion, hånddesinfektion og slimhindedesinfektion) relateret til typen af desinfektionsmiddel.

Opgave

Desinfektionsmiddel

Indvirkningstid

Overfladedesinfektion

Efter rengøring ved synlig forurening med blod, vævsvæsker, pus, sekret, ekskret

Ethanol 70-85%

Wipeclean

Til tørhed

Desinfektion af rengjorte overflader ved smitsomme sygdomme, bortset fra Norovirus og Clostridium difficile med binært toksin

Ethanol 70-85%

Wipeclean
Til tørhed
Desinfektion af rengjorte overflader ved mistanke om norovirus eller Clostridium difficile med binært toksin 

Klor 1000 ppm 

 

Overfladen skal holdes fugtigt i 10 minutter, eller efter producentens anvisning

Aftørring af glatte og rene overflader

Ethanol 70-85%

Wipeclean

Til tørhed
Aftørring af nålefri injektionsmembraner i hætteglas og infusionsbeholdere

Ethanol 70-85%

 

Til tørhed

Udstyr, som ikke tåler varmedesinfektion (fx instrumenter, rektaltermometer o.l.)

Henstand i desinfektionsmiddel

 

 

 

 

 

 

Klor 300-400 ppm  Henstandsdesinfektion betyder, at udstyr (instrumenter, termometre o.l.) anbringes i et kar og ligger i opløsningen i 60 minutter, hvorefter det skylles med rent vand og tørres 
Klor 1000ppm Henstandsdesinfektion betyder, at udstyr (instrumenter, termometre o.l.) anbringes i et kar og ligger i opløsningen i 10 minutter, hvorefter det skylles med rent vand og tørres 
Henstand i desinfektionsmiddel ved mistanke om norovirus eller Clostridium difficile med binært toksin. Klor 1000 ppm  Henstandsdesinfektion betyder, at udstyr (instrumenter, termometre o.l.) anbringes i et kar og ligger i opløsningen i 60 minutter, hvorefter det skylles med rent vand og tørres 

Huddesinfektion

Før injektion(fx I.M-, subcutan- og insulininjektion⃰)

⃰Det er i Aalborg Kommune vedtaget i gruppen af sygeplejersker med nøglefunktion i diabetes, at der ikke udføres huddesinfektion ved insulininjektion hos patienter i eget hjem. 

Ethanol 70-85% eller Klorhexidin 0,5% i 70-85% ethanol

Desinficeres x 1 til indtørring

Før anlæggelse af perifer eller central venøs adgang Klorhexidin 0,5% i 70-85% ethanol Desinficeres x 2 med indtørring i mellem

Hånddesinfektion

Hånddesinfektion

Ethanol 70-85% tilsat 1-3% glycerol

2-5 ml hånddesinfektionsmiddel med glycerol indgnides overalt på hænder, håndled og evt. underarme i 30 sekunder.

Ved mistanke om norovirus eller Clostridium difficile med binært toksin skal der først vaskes hænder.

Slimhindedesinfektion

Anlæggelse af urinvejskatetre

Klorhexidin-lidokain gel

Indvirkningstid 10 minutter

Referencer 

Den Centrale Enhed for infektionshygiejne. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren, 1. udgave, Statens Serum Institut 2014

Del indhold

Ikrafttrædelse
Maj 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022

 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune