Arbejdstøj

Rent arbejdstøj bidrager til at forebygge krydsinfektioner mellem borgere og mellem borgere og personale.

I instruksen skelnes mellem arbejdsdragt som stilles til rådighed af arbejdsgiver og andet arbejdstøj, som er privat. Derfor er instruksen delt i to afsmit: arbejdsdragt og andet arbejdstøj.

Sundhedsstyrelsen stiller krav om brug af arbejdsdragt i store dele af sundhedsvæsenet. Læs evt. mere under referencer.

Der kan være områder, hvor den primære kontakt til borgerne ikke indebærer fysisk kontakt, f.eks. i dagtilbud eller terapi, hvor kontakten er af social karakter eller hvor man primært vejleder borgeren. Dette indgår ikke som en del af denne vejledning.

Definitioner

Ordet arbejdstøj benyttes bredt om det tøj, man har på, når man arbejder.

En arbejdsdragt er den beklædning, man har iført sig eller eventuelt taget ud over sit eget tøj for at reducere risikoen for overførsel af smitte.

Print alle punkter

Del indhold

Ikrafttrædelse
27. juni 2022

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Revideret
15. august 2022 

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune