Affaldshåndtering

Forskellige affaldstyper skal håndteres på hver sin måde.

Nedenfor gennemgås forholdsregler for affald, som kan være smitteførende, dvs. indeholde sygdomsfremkaldende mikroorganismer, men som afhængigt af omstændighederne enten bortskaffes som almindelig dagrenovation eller som risikoaffald. Stikkende/skærende affald er altid klinisk risikoaffald.

 

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Anette Jensen
Birgitte Pedersen
Jytte Olsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Tilde Marie Bertelsen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg i SOM og JV

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649
aejn-aeh@aalborg.dk

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014
bip-jv@aalborg.dk

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022