Generelt

Den generelle del af hygiejnehåndbogen indeholder viden om infektionshygiejniske tiltag, der altid gælder uanset, hvilken type borger personalet har kontakt med.

Den generelle del af hygiejnehåndbogen giver anvisninger til, hvordan smitte kan forebygges mellem borgere og mellem borgere og personale, uanset om borgerens smittestatus kendes eller ej.

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2017

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2020