Væggelus

I Danmark har der i flere tilfælde været konstateret væggelus, bl.a. i asylcentrene.

Væggelus (bed bugs) er en tæge, som lever af menneskeblod. Den kommer frem om natten fra sit bo i sprækker og revner.
Den kræver jævnligt blod for at kunne udvikle sig til voksenstadiet, hvorimod den voksne væggelus kan undvære blod i måneder og op til et år afhængig af rumtemperatur. De spredes både aktivt og passivt.
En undersøgelse af smittespredning på et fransk plejehjem viste, at de kunne kravle op til 100 meter på en nat via installationer og udvendigt på vandrør.
Passiv smittespredning kan ske via tasker og kufferter og andre effekter, der er eller har været opbevaret tæt på væggelusenes levested.
Man bør være opmærksom på, at væggelus ikke er relateret til uhygiejniske omgivelser.

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Jytte Olsen
Sinne Glinvad Madsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Anette Jensen
Birgitte Pedersen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og
Handicapafdelingen

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022