Andre infektionssygdomme

Omhandler infektionssygdomme, der ikke smitter mellem mennesker
fx. væggelus.

Undtaget herfra er kapitlet om forkølelsessår.

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2017

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2020