Hygiejnehåndbog

Gældende for sundhedsfagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriseret sundhedspersoner samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte borger.

Udarbejdet den 1. september 2016 af Infektionshygiejnen Region Nordjylland og godkendt af hygiejnekoordinationsudvalget Aalborg Kommune.

Instrukserne revideres senest hvert 3. år.

Del indhold

Hygiejnehåndbog - revision mv

Ikrafttrædelse
1. september 2017

Udarbejdet af 
Hygiejnesygeplejerske
Birgitte Pedersen

Godkendt af 
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og Handicap

Ansvarlig for revision
Hygiejnesygeplejersken

Næste revision
September 2020