Hygiejnehåndbog

Gældende for sundhedsfagligt personale i Ældre- og Handicapforvaltningen. I denne instruks forstået som autoriseret sundhedspersoner samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte borger.

Udarbejdet den 1. september 2016 af Infektionshygiejnen Region Nordjylland og godkendt af hygiejnekoordinationsudvalget Aalborg Kommune.

Instrukserne revideres senest hvert 3. år.

Del indhold

Ikrafttrædelse
1. september 2020

 

Udarbejdet af
Hygiejneenheden
i Aalborg Kommune
Jytte Olsen
Sinne Glinvad Madsen
Lisbet Trap-Jensen Torp
Anette Jensen
Birgitte Pedersen

 

Godkendt af
De interne hygiejneudvalg
i Ældre og Sundhed og
Handicapafdelingen

 

Kontakt
Anette Jensen
Tlf: 9766 0649

 

Birgitte Pedersen
Tlf: 9766 5014

 

Ansvarlig for revision
Hygiejneenheden
i Aalborg kommune

 

Næste revision
September 2022