Pas på dig selv og god påske (mail fra Direktørgruppen udsendt d. 8. april)

Kære alle

Efter tre ugers nedlukning af store dele af kommunen skal vi nu i gang med en trinvis og kontrolleret genåbning. Det krævede en ekstraordinær indsats at lukke ned og få vores nødberedskaber på plads, samtidig med at vi næsten hver dag har skullet efterleve de nye retningslinjer og love, der er kommet i kølvandet på COVID-19.

Vi ved, at det også kommer til at kræve meget af dig at være med til at få den delvise genåbning til at fungere - den kommer til at tage lang tid, vi får mange opgaver, vi skal løse på en ny måde, og vi får udfordringer og dilemmaer, vi skal finde helt nye løsninger på.

Nogle skal fortsat arbejde hjemme, nogle skal tilbage på arbejde, mens medarbejdere i nødberedskaber og Ældre og Handicapforvaltningen hele tiden været i drift.

For at være forberedt så godt som vi kan, er vi i gang med at planlægge, hvordan vi sammen får genåbningen etableret på den bedst mulige måde. Vi har en tværgående gruppe, der arbejder med at koordinere og videndele om, hvordan vi får genåbnet vores områder, så vi får taget højde for hygiejne, arbejdsmiljø og hvordan vores borgerkontakt skal være. Vi afventer lige nu retningslinjer fra ministerier og sundhedsmyndigheder i forhold til genåbningen, og vi tager naturligvis afsæt i dem, så genåbningen bliver sundhedsfaglig ansvarlig.

Lige nu er der mange forandringer, påvirkninger og belastninger, der er affødt af COVID-19. Derfor har vi oprettet et psykosocialt beredskab, som kan støtte dig her og nu i den vanskelige situation.

Der har været meget debat om teststrategien og testkapaciteten i Danmark. Vi sætter stor pris på, at kriterierne for at teste er blevet udvidet, så vores medarbejdere nu kan blive testet, hvis de har milde symptomer.

Pas på dig selv
Vi vil endnu engang sige dig et stort TAK. Vi er stolte over at være på hold med dig, vi ved, at vi lykkes takket været din dygtige og dedikerede indsats. Vi står overfor en ny krævende tid, og vi har forståelse for, at det kan give usikkerhed og bekymringer. Pas på dig selv. Pas på hinanden.

Vi ønsker dig en rigtig god påske, og hvis der er mulighed for det, få ny energi på batterierne, så vi sammen kan klare næste trin på corona-kurven.

Med venlig hilsen
Direktørgruppen

Christian Roslev, Borgmesterens Forvaltning

Jørgen Litske Petersen, Borgmesterens Forvaltning

Jan Nielsen, Ældre- og Handicapforvaltningen

Bente Graversen, Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anders Fokdal, By- og Landskabsforvaltningen

Jakob Ryttersgaard, Skoleforvaltningen

Søren Gais Kjeldsen, Miljø- og Energiforvaltningen

Arne Lund Kristensen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

PS:
Med initiativet 'Hold liv i vores erhvervsliv' sætter vi fokus på, hvordan vi kan gøre en konkret forskel for vores erhvervsliv, hvilket du kan følge her, hvis du har lyst: www.weshareaalborg.dk

STOR tak (mail fra Direktørgruppen udsendt d. 23. matrs)

Nu er det godt en uge siden, at statsministeren meldte ud på landsdækkende TV, at ”det offentlige Danmark lukker ned". Tiden op til og ikke mindst den sidste uge har budt på udfordringer, vi aldrig har kunnet forestille os, og som har sat os under et stort pres. Tiden har heldigvis også budt på en masse løsninger.

I Direktørgruppen vil vi gerne sige et STORT tak til dig for den fantastiske indsats, du præsterer. Vi er både stolte og taknemlige over, hvordan du bidrager til at få tingene til at lykkes og hele tiden har fokus på vores borgere og virksomheder.

Vi har mange kritiske funktioner, vi skal holde i gang, og det er altafgørende, at vi lykkes med det. Absolut førsteprioritet har vores ældre og udsatte borgere.

’Vi udvikler os sammen’, er det løfte, vi har givet til hinanden og til vores borgere og virksomheder. Det har fået en helt ny betydning nu, og vi ser, hvordan alle giver, hvad de kan, og selv i et nødberedskab står sammen om at finde helt nye måder at arbejde på.

Vi følger tæt, hvordan situationen udvikler sig i Danmark og i Aalborg Kommune, og vi er i konstant dialog med myndigheder og styrelser og gør alt, hvad vi kan for at omsætte de nye love og retningslinjer til handlinger.

Vi vil endnu engang takke dig for stor fleksibilitet og for at være ekstrem løsningsorienteret – på rekordtid.

Det er også vigtigt for os at sige, at vi ved, at vi fortsat har brug for at trække store veksler på alle. Vi ved nu, at nedlukningen forlænges, og at vi ikke har set toppen af epidemien endnu, derfor står vi overfor en krævende tid, hvor vi skal stå sammen (med fysisk afstand naturligvis) og hjælpe hinanden på tværs. 

Med venlig hilsen

Direktørgruppen

Christian Roslev, Borgmesterens Forvaltning
Jørgen Litske Petersen, Borgmesterens Forvaltning
Jan Nielsen, Ældre- og Handicapforvaltningen
Bente Graversen, Sundheds- og Kulturforvaltningen
Anders Fokdal, By- og Landskabsforvaltningen
Jakob Ryttersgaard, Skoleforvaltningen
Søren Gais Kjeldsen, Miljø- og Energiforvaltningen
Arne Lund Kristensen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Tak2

Del indhold