Procesdiagram Sundhedsberedskabsplan

Procesdiagram for Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan, der i oversigtsform viser indholdet i planen.

Procesdiagram Sundhedsberedskabsplan Januar 2022

Klik på billedet for at se procesdiagrammet for Sundhedsberedskabsplanen som PDF i stort format.

Tekstforklaring til diagram

Procesdiagrammet viser i oversigtsform indholdet i Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan, herunder de opgaver der knytter sig til planens kerneopgaver:

1. Aktivering og drift af sundhedsberedskabet

 • modtagelse af varsler og alarmer
 • aktivering af sundhedskrisestaben
 • samarbejde med regionen og andre i relation til aktiering, herunder styring af ændringer
 • gennemførelse af møder i sundhedskrisestaben
 • iværksætte uddannelses- og HR-initiativer

2. Informationshåndtering

 • situationsbillede
 • indhentning af informationer om hændelsen/situationen
 • fordeling af informationer
 • dokumentation og referater

3. Koordinering af handlinger og ressourcer

Koordinering med samarbejdspartnere:

 • internt i Aalborg Kommune
 • eksternt i Region Nordjylland
 • anmodning om samarbejde med samarbejdspartnere

4. Krisekommunikation

 • information til borgere og presse
 • Information til ledee og medarbejdere
 • talsperson fra sundhedsberedskabet

5. Operativ indsats i form af instrukser og actioncards

 • pandemi
 • CBRNE-hændelser
 • psykosocialt beredskab
 • lægemiddelberedskab
 • ekstraordinære udskrivelser
 • kapacitetsudvidelse
 • ekstremt vejr
 • forsyningssvigt
 • lokale planer institutioner. Genopretning

Beredskabsniveauer

Diagrammet viser Sundhedsberedskabsplanens fire beredskabsniveauer:

 • daglig drift
 • informationsberedskab (forhøjet beredskab)
 • stabsberedskab (markant forhøjet beredskab)
 • operationsberedskab (fuldt etableret beredskab) 

Organisering af sundhedsberedskabet

Diagrammet viser også hvordan sundhedsberedskabet organiseres på strategisk, taktisk og operativt niveau:

 • Strategisk niveau: FL i ÆH og evt. SUN, SKO, FB
 • Taktisk niveau: Tværgående beredskabsgruppe på ledelsesniveau 2/3
 • Operativt niveau: Forvaltningernes enheder i tæt samarbejde

Vedligehold af sundhedsberedskabet

Af diagrammet fremgår det, at øvelser/evaluering af sundhedsberedskabet gennemføres i sammenhæng med plan for fortsat drift.

Kompetence og ansvar

Endelig fremgår det af diagrammet, at direktør og rådmand i de berørte forvaltninger har kompetence og ansvar for at vurdere krisens omfang og beslutte, om sundhedskrisestaben skal aktiveres, ligesom de skal prioritere og afstemme forventninger med Aalborg Byråd og beredskabsgruppen.

Afslutningsvist fremgår det, at sundhedskrisestaben løbende skal risikovurdere krisen og det aktuelle aktiveringsniveau.

Links

Del indhold