Informationshåndtering - kerneopgave 2

Læs om håndtering af information i forbindelse med sundhedsberedskabet.

Målet med håndtering af informationer er at sikre, at sundhedsberedskabets krisestab har et overblik over den samlede situation og løbende kan dokumentere forløbet.

Informationsindsamling

En vigtig del af krisehåndteringen er indsamling af informationer om hændelsernes omfang og beskaffenhed.

Evnen til at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter afhænger af, at ledere på alle niveauer kan danne sig et samlet situationsbillede. Til det formål er det nødvendigt at indhente, bekræfte, analysere, bearbejde og fordele relevante informationer om situationen i alle dens faser herunder, at de vigtigste informationer fastholdes på skrift, så de ikke går tabt.

Sundhedskrisestaben bør ved opstart iværksætte indhentning af informationer om den aktuelle hændelse. Herunder en strategi for hvordan sundhedskrisestaben modtager informationer (situationsrapporter) fra de decentrale enheder, som er involveret i hændelsen. Det kan f.eks. gøres ved at oprette en mail til sundhedskrisestaben.

Hvis Aalborg Kommunes krisestab allerede er nedsat, videreformidler sundhedskrisestaben situationsrapporterne til Aalborg Kommunes krisestab.

De decentrale ledere i området, hvor hændelsen er sket, er ansvarlig for løbende at indrapportere situationens udvikling til sundhedskrisestaben.

Det samlede situationsbillede præsenteres i skabelonen for Aalborg Kommunes situationsbillede (link indsættes her).

Opmærksomhedspunkter til informationshåndteringen:

 • Logføring af situationens udvikling
 • Udfærdigelse af beslutningsreferater fra møder
 • Håndtering af klassificerede/følsomme informationer indenfor sundhedsområdet
 • Overvåge indrapporteringer til kommunen via e-mail, telefon og andre medier under krisen
 • Løbende kontakt med decentrale institutionsledere i området
 • At følge mediebilledet, holde tæt kontakt til eksterne samarbejdspartnere og sikre koordination med krisekommunikationen

Organisationen skal kunne dele sit situationsbillede med interne og eksterne samarbejdspartnere for at nå frem til et fælles situationsbillede. Materialet anvendes efterfølgende til evaluering af krisen og danner grundlag for ny læring og kvalitetsforbedringer.

Afhængig af krisens beskaffenhed kan der ofte hentes informationer via:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Styrelsen for patientsikkerhed
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Fødevarestyrelsen
 • Beredskabsstyrelsen
 • Statens Seruminstitut
 • Giftlinjen
Del indhold