Vagtplanlægning ved smitte med COVID-19 i Handicapafdelingen

Sådan håndterer vi en situation, hvor der er behov for vikarer i Handicapafdelingen på grund af smitte med COVID-19.

Gældende for

Handicapafdelingen.

Situation

Du har behov for vikarer, fordi der er smitte med COVID-19.

Følgende prioritering gælder, hvis du har behov for vikarer:

 1. Tilbuddet dækker ind med egne vikarer
 2. Når det ikke er muligt, skal fagcentrets ledere sammen udnytte fagcentrets ressourcer for at sikre fagligheden
 3. Kan fagcentret ikke selv dække ind, træder krisevagtplangruppen i kraft.

Kontakt krisevagtplansgruppen

Krisevagtplangruppen består af én vagtplanlægger fra hvert fagcenter. Du skal først kontakte den medarbejder, der repræsenterer dit eget fagcenter.

Kontaktpersoner for fagcentrene er:

 • Erhvervet Hjerneskade
  Hanne Hansen fra Vikingevej

 • Socialpsykiatrien
  Maj Bødker Christiansen fra Enghuset

 • Særlige Tilbud
  Sorina Theodora-Nørgaard fra det centrale vagtplanteam på Bodil Hjorths Vej 10

 • Livskraft
  Tina Holck Nielsen fra Studievej 15

 • Autisme og ADHD
  Sussie Hviid Mikkelsen fra det centrale vagtplanteam, Rantzausgade 8

Opstår der behov for hjælp fra andre områder, skal du kontakte krisevagtplangruppen på følgende mailadresse: AEHBEREDSKABCOVID19@aalborg.dk

Medarbejdere på samme enhed

Er medarbejdere i udlån, skal de, så vidt det er muligt, være tilknyttet en enkelt enhed for at hindre smittespredning.

Det samme gælder for vikarer, som også skal tilknyttes en enkelt eller enkelte enheder afhængig af enhedens størrelse.

Del indhold