Vaccination for COVID-19 under og efter et smitteudbrud

Nogle plejehjem har eller har haft smittetilfælde med COVID-19. Her skal man være opmærksom på anbefalingerne for både 1. og 2. vaccination.

Gældende for

Plejehjem, midlertidige pladser og Akuttilbud Aalborg.

Situation

Smitteudbrud på plejehjem el. lign. og samtidig vaccinationsindsats mod COVID-19.

Anbefaling om udsættelse af vaccination

1. Tidligere påvist COVID-19

Vaccination kan gives tidligst 1 måned efter overstået sygdom. Det betyder, at man skal have været rask i 1 måned, før man kan blive vaccineret mod COVID-19.

2. Aktuel bekræftet COVID-19

Er man på vaccinationstidspunktet bekræftet med COVID-19, bør tilbuddet om vaccination udskydes til mindst 1 måned efter overstået sygdom.

3. Aktuel formodet COVID-19 pga. symptomer (afventer test)

Vaccination bør udskydes, indtil der er svar på test. Hvis svaret er negativt, og personen ikke har symptomer på sygdom, kan der vaccineres. Hvis man får symptomer, og/eller testen er positiv, bør vaccination udskydes.

4. Aktuel nær kontakt (afventer test)

Vaccination bør udskydes, indtil der er testsvar fra dag 6 eller senere.

Hvis svaret er negativt og man ikke har symptomer på sygdom, kan der vaccineres. Hvis der opstår symptomer, og/eller testen er positiv, bør vaccination udskydes.

5. Afventer svar på test af anden årsag - dvs. testes ikke på baggrund af symptomer eller fordi man er nær kontakt

Her kan tilbydes vaccination, selvom testsvar afventes.

6. Beboere med feber

Hvis der er smittede beboere på plejehjemmet

  • Smitteopsporingslinjen skal søge vejledning, om hvorvidt planen kan fastholdes, hos Sundhedsstyrelsen.
  • Plejehjemslederen skal orientere lægen/det vaccinerende personale herom. Det er lægens ansvar at vurdere om beboere og medarbejdere kan vaccineres.
Del indhold