Vaccination for Covid-19 af borgere som er/har været smittet med Covid-19Actioncard 4

I tilfælde af at borgeren er/har været smittet med Covid-19, skal du være opmærksom på anbefalingerne for både 1. og 2. vaccination.

Gældende for

Alle borgere der skal vaccineres mod Covid-19 (som er/har været smittet med Covid-19)

Situation

Borgeren er/har været smittet med Covid-19

Anbefaling om udsættelse af vaccination

 1. Tidligere påvist COVID-19
  Vaccination kan gives tidligst 1 måned efter overstået sygdom. Det betyder, at man skal have været rask i 1 måned, før man kan blive vaccineret mod COVID-19.

 2. Aktuel bekræftet COVID-19
  Er man på vaccinationstidspunktet bekræftet med COVID-19, bør tilbuddet om vaccination udskydes til mindst 1 måned efter overstået sygdom.

 3. Aktuel formodet COVID-19 pga. symptomer (afventer test)
  Vaccination bør udskydes, indtil der er svar på test. Hvis svaret er negativt, og personen ikke har symptomer på sygdom, kan der vaccineres. Hvis man får symptomer, og/eller testen er positiv, bør vaccination udskydes.

 4. Aktuel nær kontakt (afventer test) 
  Vaccination bør udskydes, indtil der er testsvar fra dag 6 eller senere. Hvis svaret er negativt og man ikke har symptomer på sygdom, kan der vaccineres. Hvis der opstår symptomer, og/eller testen er positiv, bør vaccination udskydes.

 5. Afventer svar på test af anden årsag
  - dvs. testes ikke på baggrund af symptomer eller fordi man er nær kontakt. Her kan tilbydes vaccination, selvom testsvar afventes.

 6. Borgere med feber
Del indhold