Udskrivelse af borgere under COVID-19 epidemi

Sådan håndterer vi udskrivelser af borgere fra hospital under en COVID-19 epidemi.

Gældende for

  • Hjemmesygepleje, hjemmepleje og bostøtte
  • Plejehjem, midlertidige pladser, akuttilbud og botilbud

Situation

En borger indenfor gældende funktionsområde udskrives fra hospitalet – både borgere der er testet positiv for COVID-19 og alle andre udskrivelser.

Det må forventes, at presset på hospitalssenge vil stige i den kommende periode, og det skal vi kunne kompensere for i kommunalt regi.

Netop derfor er det afgørende med velkoordinerede udskrivelser under COVID-19 pandemien.

Print alle punkter

Del indhold