Test af borgere ved udskrivelse fra en hospitalsafdeling, hvor der er udbrud med COVID-19

Sådan skal vi gøre, hvis en borger på et af Ældre- og Handicapforvaltningens tilbud - plejehjem, midlertidige pladser, AKUT-tilbud og botilbud – skal testes for COVID-19/Coronavirus efter udskrivelse fra en hospitalsafdeling, hvor der er udbrud med COVID-19.

Gældende for

Borgere tilknyttet plejehjem, midlertidige boliger, Akuttilbud, botilbud, dagtilbud og udkørende funktioner.

Situation

Ved udskrivelse fra en afdeling på et sygehus med igangværende udbrud med COVID-19 skal borgeren - ud fra et forsigtighedsprincip - betragtes som nær kontakt til en smittet.

Print alle punkter

Del indhold