Test af borgere ved udskrivelse fra en hospitalsafdeling, hvor der er udbrud med COVID-19

Sådan skal vi gøre, hvis en borger udskrives fra en hospitalsafdeling, hvor der er udbrud med COVID-19.

Gældende for

Hjemmesygepleje, hjemmepleje og bostøtte.
Plejehjem, midlertidige pladser, Akuttilbud og botilbud.

Situation

Ved udskrivelse fra hospital med et igangværende udbrud med COVID-19. Der skelnes mellem to forskellige situationer:

  1. Hvis borger udskrives fra en stue på et hospital med et igangværende udbrud med COVID-19, skal borgeren betragtes som nær kontakt.
  2. Hvis borger udskrives fra en afdeling på et hospital med et igangværende udbrud med COVID-19, skal borgeren betragtes som øvrig kontakt.
Print alle punkter

Del indhold