Beredskabscenter Aalborgs Kommunikations- og Vagtcentral (KVC)

Senior og Omsorgs Vagtcentral

Medlemmer af OSS

Funktionschef, områdesygeplejerske, kørende sygeplejerske, hjemmeplejeledere (kommunale og private), institutionsledere, leder af sundhedsplejen