PCR-test af borgere på plejehjem, botilbud og akuttilbud når testmedarbejder udfører både rene og urene opgaver

Sådan håndterer vi en situation, hvor en testmedarbejder både udfører rene og urene opgaver og tester flere borgere for COVID-19 på samme lokation.

Gældende for

Testenheden.

Situation

I forbindelse med generel forebyggelse af smittespredning med COVID-19 er test et vigtigt redskab.

Borgere på plejehjem, botilbud og akuttilbud kan have vanskeligt ved at benytte de nationale testcentre, hvorfor test i stedet tilbydes direkte i borgerens bolig.

Denne procedure gælder, når testmedarbejderen udfører både rene og urene opgaver og tester flere borgere på samme lokation.

Print alle punkter

Del indhold