Målgruppe 5 - 2. vaccinationsrunde af borgere på botilbud

Vaccination af borgere i botilbud

Situation

Forberedelse af og gennemførelse af 2. vaccinestik på botilbud

Print alle punkter

Del indhold