Lægens eller det vaccinerende personales ansvar

Lægens eller det vaccinerende personales ansvar i forbindelse med vaccination mod COVID-19.

Gældende for

Plejehjem, midlertidige pladser og Akuttilbud Aalborg.

Situation

COVID-19-vaccination af plejehjemsbeboere.

Lægens og det vaccinerende personales ansvar

Regionerne har ansvar for at etablere ’udkørende vaccinationsenheder’. 

De udkørende enheder bemandes med regionalt personale og/eller praktiserende læger.

Det er lægens og det regionale personales ansvar at håndtere vaccinationen, sikre sikker patientidentifikation (evt. i samarbejde med personale) samt indhentelse og journalføring af dokumenteret samtykke fra habile og delvist habile og inhabile beboere uden værge.

De udkørende vaccinationsenheder har ansvar for at medbringe:

  • Nødvendigt medicinsk udstyr til at kunne indgive vaccinen, herunder kanyler, desinfektionsservietter mv.
  • Nødvendige værnemidler, det vil sige maske type II og sterile handsker.
  • IT-system til at understøtte vaccinationsopgaven, herunder registrering, journalføring og indberetning af eventuelle akutte bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.
  • Setup for håndtering af akutte bivirkninger, herunder medicin (adrenalin) og mulighed for akut lægefagligt back-up, såfremt den vaccinerede borger udvikler en alvorlig anafylaktisk reaktion.
Del indhold