Instruks for medarbejdere der poder for COVID-19 i Aalborg Kommune

Ny coronavirus/COVID-19 er en luftvejsvirus, der hos langt de fleste smittede giver milde influenzasymptomer såsom ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, hovedpine, tør hoste og feber. I nogle tilfælde er der slet ingen symptomer.

I få tilfælde kan ny coronavirus/COVID-19 føre til alvorlig sygdom. Derfor er det vigtigt at undgå, at smitten spredes.
Print alle punkter

Del indhold

Udarbejdet af
Birgitte Steffensen, sundhedsplejerske, Sundhedsområdet for Børn og Unge
Susanne Henriksen, Leder af Sundhedsområdet for Børn og Unge i Center for Tværfaglig Forebyggelse
Birgitte Pedersen, hygiejnesygeplejerske
Anette Jensen, hygiejnesygeplejerske
Lea Sinding Mortensen, risikomanager
Lisbet Trap-Jensen Torp, chefkonsulent


Godkendt af

Den kommunale krisestab


Gældende for

Medarbejdere i Testenheden


Ikrafttrædelse

1. marts 2021


Ansvarlig for revision

Kvalitets- og Innovationsenheden, SOM

 

Seneste revision
14. juni 2022


Næste revision

Marts 2023