Hjemmevaccination mod COVID-19

Gældende for: Alle fysisk/psykisk immobile borgere, uanset om de bor på plejehjem, botilbud eller modtager hjælp fra hjemmeplejen eller bostøtte.

Situation

Indstilling til og gennemførelse af hjemmevaccination.

Print alle punkter

Del indhold