Hjemmevaccination af borgere på Handicapområdet

Alle fysisk/psykisk immobile borgere, uanset om de bor på botilbud eller modtager bostøtte.

Situation

Indstilling til og gennemførelse af hjemmevaccination for borgere med botilbud eller bostøtte.

 

Print alle punkter

Del indhold