Håndtering af beboere med mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19/Coronavirus, der ikke kan overholde frivillig isolation

Sådan skal vi håndtere en situation, hvor en borger - der er under mistanke for eller har bekræftet COVID-19/Coronavirus - ikke kan eller vil overholde frivillig isolation.

Gældende for

Plejehjem, midlertidige pladser, Akuttilbud og botilbud.

Situation

En borger, der er under mistanke for eller har bekræftet COVID-19/Coronavirus, som ikke kan eller vil overholde frivillig isolation.

I det følgende beskrives personalets handlemuligheder, hvis beboeren ikke vil, eller på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan, efterleve personalets anvisninger med henblik på at undgå smittefare. 

Print alle punkter

Del indhold