Håndtering af beboere med mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19/Coronavirus, der ikke kan overholde frivillig isolation

Sådan skal vi håndtere en situation, hvor en borger - der er under mistanke for eller har bekræftet COVID-19/Coronavirus - ikke kan eller vil overholde frivillig isolation.

Gældende for

Plejehjem, midlertidige pladser, Akuttilbud og botilbud.

Situation

En borger, der er under mistanke for eller har bekræftet COVID-19/Coronavirus, som ikke kan eller vil overholde frivillig isolation.

En beboer i botilbud eller på plejehjem, som er smittet med COVID-19/Coronavirus eller som formodes at kunne være smittet, skal i indtil to dage efter symptomophør være isoleret i egen bolig og kontakten til andre minimeres.

I det følgende beskrives personalets handlemuligheder, hvis beboeren ikke vil, eller på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan, efterleve personalets anvisninger med henblik på at undgå smittefare. 

Del indhold