Almindelige bivirkninger

Ikke almindelige, alvorlige bivirkninger

Dokumentation i CURA