Besøg i IKKE kritiske situationer på botilbud

Sådan planlægger, forbereder og gennemfører vi besøg af pårørende på botilbud i IKKE kritiske situationer under COVID-19-epidemien.

Gældende for

Botilbud i Handicapafdelingen.

Situation

Muligheder for besøg i IKKE kritiske situationer på botilbud under COVID-19 epidemi.

Del indhold

Brev til pårørende - botilbud

Plakat til ophængning

Til Besoegende Beskyt Din Paoerende Og De Andre Beboere A4 Ikon

Information til besøgende

Til Dig Der Skal Besoege En Paaroerende Paa Et Plejecenter A5 Ikon