Brug værnemidler

Konstatering af hjertestop

Tilkald hjælp

Behandling af hjertestop