3D-printet visir i assorterede farver med løst chartek

Information om korrekt anvendelse og samling af 3D-printet visir i assorterede farver med løst chartek.

3D-printet visir i assorterede farver med løst chartek

Visiret er beregnet til:

 • Flergangsbrug på plejehjem, botilbud, midlertidige pladser og Akuttilbud
 • Flergangsbrug i hjemmepleje, rengøring, hjemmesygepleje, bostøtte og dagtilbud

Hvordan skal visiret rengøres?

 • Skal afsprittes med desinfektionsmiddel
 • Afsprit først den side, der har vendt ind mod dit ansigt. Start oppefra kanten og bevæg dig ned mod bunden
 • Vend visiret om og afsprit forsiden af visiret

Hvor ofte skal visiret rengøres?

 • I Udkørende funktioner: Visiret skal afsprittes mellem hver borgerkontakt
 • På plejehjem, botilbud, midlertidige pladser og Akuttilbud: Visiret skal afsprittes efter ophold hos borger i isolation, hvis det bliver synligt beskidt og ved vagtens ophør

Hvor mange gange må visiret rengøres og genbruges?

 • Et visir - bestående af en holder og løse plastchartek - udleveres til en medarbejder og må kun bruges af den samme person
 • Visiret skal opbevares i en ren pose, når det ikke er i brug
 • Visiret skal kasseres, hvis det går i stykker eller ikke er muligt at rengøre korrekt
 • Holderen kan genbruges af den samme medarbejder i op til 5 vagter
 • Plastchartekket skal kasseres efter hver vagt

Hjælp til at samle visiret korrekt

Visiret består af to dele: en holder (her lilla) og et løst chartek.

3D-printet visir i assorterede farver med løst chartek - samling 1   3D-printet visir i assorterede farver med løst chartek - samling 2

1. Placer holderen på et bord med den flade side nedad.

2. Chartekket sættes på den lange led ned i den lille revne forrest på holderen. Det passer med, at chartekket går fra hjørne til hjørne i holderen, når du har sat det rigtigt i.

3. Vær opmærksom på at trække chartekket helt op igennem holderen. Ellers er der risiko for, at chartekket falder af, når du drejer hovedet.

Hjælp til at anvende visiret korrekt

Sådan skal visiret sidde, når det sidder korrekt.

Holderen skal helt ned til øjenbrynene. Så dækker visiret dig bedst.

3D Printet Visir I Assorterede Farver Med Loest Chartek Anvendelse 1 3D-printet visir i assorterede farver med løst chartek - anvendelse 2
Del indhold