Smitsomme sygdomme

Sundhedspersonalet i Aalborg Kommune skal kunne aflaste og støtte regionens sygehuse i situationer med et større udbrud af smitsom sygdom.

Opgave

Sundhedspersonalet i Aalborg Kommune skal kunne aflaste og støtte regionens sygehuse i situationer med et større udbrud af smitsom sygdom.

Der kan være tale om alvorlig farlig smitsom sygdom, om biologisk terrorisme, større udbrud af smitsom sygdom i et område, eller en naturlig epidemi f.eks. influenza.

De kritiske funktioner vil formentlig kun kortvarigt være under voldsomt pres, idet sygdommens varighed hos det iøvrigt raske individ normalt er 3-7 dage - længere tid ved ældre svækkede borgere. Dog vil den samlede belastning af sundhedsvæsenet være betragtelig, idet der også må forventes et betydeligt frafald blandt sundhedspersonalet.

Personalet i det nære sundhedsvæsen skal i samarbejde med praktiserende læger iværksætte hygiejniske foranstaltninger, forebygge og behandle infektioner/epidemiske sygdomme af borgerne i eget hjem/plejehjem.

Massevaccination kan komme på tale – se ”Indsats Hjælpemidler og andre forebyggende foranstaltninger”.

Ledelse

Den operative sundhedsstab (OSS) for Senior og Omsorg har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.

Alarmering

Sundhedsstyrelsen, herunder Embedslægerne, Regionens AMK eller leder i kommunen kontakter Beredskabscenter Aalborgs Kommunikations- og Vagtcentral (KVC) eller Senior og Omsorgs Vagtcentral.

Ved ekstern alarmering viderestiller KVC samtalen til Senior og Omsorgs Vagtcentral med henblik på en sundhedsfaglig vurdering.

Senior og Omsorgs Vagtcentral kontakter nærmeste leder (områdesygeplejersken/sygeplejechef) og orienterer opad i systemet til ældre- og sundhedschef, der vurderer situationen - ”trusselsbilledet” - og herefter tager stilling til aktiveringsniveau og behovet for eventuelle støttefunktioner i andre forvaltninger.

Aktivering

Ud fra drøftelsen med nærmeste leder kontakter Senior og Omsorgs Vagtcentral derefter KVC med henblik på aktivering af sundhedsberedskab.

Nyttige hjemmesider med sundhedsfaglige instrukser

Actioncards

Print alle punkter

Del indhold