Smitsomme sygdomme

Sundhedspersonalet i Aalborg Kommune skal kunne aflaste og støtte regionens sygehuse i situationer med et større udbrud af smitsom sygdom.

Opgave

Sundhedspersonalet i Aalborg Kommune skal kunne aflaste og støtte regionens sygehuse i situationer med et større udbrud af smitsom sygdom.

Der kan være tale om alvorlig farlig smitsom sygdom, om biologisk terrorisme, større udbrud af smitsom sygdom i et område, eller en naturlig epidemi f.eks. influenza.

De kritiske funktioner vil formentlig kun kortvarigt være under voldsomt pres, idet sygdommens varighed hos det iøvrigt raske individ normalt er 3-7 dage - længere tid ved ældre svækkede borgere. Dog vil den samlede belastning af sundhedsvæsenet være betragtelig, idet der også må forventes et betydeligt frafald blandt sundhedspersonalet.

Personalet i det nære sundhedsvæsen skal i samarbejde med praktiserende læger iværksætte hygiejniske foranstaltninger, forebygge og behandle infektioner/epidemiske sygdomme af borgerne i eget hjem/plejehjem.

Massevaccination kan komme på tale – se ”Indsats Hjælpemidler og andre forebyggende foranstaltninger”.

Ledelse

Den operative sundhedsstab (OSS) for Ældre- og Handicapforvaltningen har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.

Alarmering

Sundhedsstyrelsen, herunder Embedslægerne, Regionens AMK eller leder i kommunen kontakter Beredskabscenter Aalborgs Kommunikations- og Vagtcentral (KVC) eller Ældre- og Handicapforvaltningen Vagtcentral (ÆHV).

Ved ekstern alarmering viderestiller KVC samtalen til ÆHV med henblik på en sundhedsfaglig vurdering.

ÆHV kontakter nærmeste leder (områdesygeplejersken/sygeplejechef) og orienterer opad i systemet til ældre- og sundhedschef, der vurderer situationen - ”trusselsbilledet” - og herefter tager stilling til aktiveringsniveau og behovet for eventuelle støttefunktioner i andre forvaltninger.

Aktivering

Ud fra drøftelsen med nærmeste leder kontakter ÆHV derefter KVC med henblik på aktivering af sundhedsberedskab.

Nyttige hjemmesider med sundhedsfaglige instrukser

Actioncards

Print alle punkter

Del indhold