Om Senior og Omsorgs beredskabsplan

Læs om formålet med Senior og Omsorgs beredskabsplan, planens gyldighedsområde, godkendelse, ajourføring og afprøvning, om krisestaben og beredskabsniveauer i forvaltningen.

Formål med Senior og Omsorgs beredskabsplan

Senior og Omsorgs beredskabsplan anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en krisestyringsorganisation i forvaltningen.

Beredskabsplanen har således til formål at beskrive forhold vedrørende etablering af en krisestyringsorganisation, der gør det muligt for Senior og Omsorg hurtigt og effektivt at løse opgaven med at opretholde serviceniveauet i forvaltningen.

Senior og Omsorgs beredskabsplan er en delplan til Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift.

Senior og Omsorgs beredskabsplan skal sikre, at forvaltningen fortsat kan yde den service, der er vedtaget eller ønsket, også i situationer, hvor der ikke er normale driftsbetingelser.

Forhold kan opstå, så dette ikke er muligt. Her er planen det styringsværktøj, som skal sikre en stillingtagen til krisesituationen på rette niveau. Målet er herefter at kunne yde en service så tæt på det vedtagne eller ønskede niveau som muligt samt at få genetableret serviceniveauet så hurtigt som muligt.

Beredskabsplanens gyldighedsområde

Senior og Omsorgs beredskabsplan gælder for Aalborg Kommunes forvaltning Senior og Omsorg. Specifikke planer for de forskellige fagområder findes i bilag til denne plan.

Alle udarbejdede instrukser og bilag sendes til Aalborg Kommunes beredskabskoordinator i Miljø- og Energiforvaltningen samt gemmes i Aalborg Kommunes Krisestyringssystem (C3).

Beredskabsplanens godkendelse, ajourføring og afprøvning

Senior og Omsorgs beredskabsplan skal godkendes af Senior og Omsorgs Forvaltningsledelse mindst én gang i hver byrådsperiode efter Byrådets godkendelse af Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift.

Senior og Omsorgs Tilkaldeplan justeres og ajourføres løbende efter behov i Direktørens Sekretariat. De enkelte afdelinger er ansvarlige for at melde kontaktoplysninger på nye ledere i forvaltningen, som fremgår af tilkaldeplanen, til kommunikationskonsulenterne i Direktørens Sekretariat.

Der gennemføres øvelse hvert 2. år, hvor Aalborg Kommunes overordnede Plan for fortsat drift eller dele heraf afprøves. Krisestyringsøvelser eller aktivering af planen i forbindelse med reelle hændelser kan erstatte denne afprøvning.

Senior og Omsorgs Krisestab

Senior og Omsorgs Krisestab udgøres af nedenstående:

  • Rådmand
  • Direktør
  • Vicedirektør
  • Ældre- og Sundhedschef
  • Myndighedschef
  • Sekretariatschef i Direktørens Sekretariat (sekretær)
  • Funktions-/fagcenterchefer ad hoc

Kontaktoplysninger på nøglepersonerne findes i Tilkaldeplan, som forefindes på KLIK.

Direktøren – eller i dennes fravær vicedirektøren – er ansvarlig for, at beredskabet kan indsættes med kort varsel.

Ved overgang til en beredskabssituation, der rækker ud over forvaltningen – eksempelvis i katastrofesituationer – skal direktøren for Senior og Omsorg sikre:

  • At beredskabsplanen er kendt af ledere i forvaltningen
  • Viden om beredskabsplanen i Senior og Omsorg via ledere i forvaltningen.
  • Oprettelse af en informationsstab og information til personale og borgere om de beredskabsforhold, der iværksættes indenfor forvaltningens område.

Beredskabsniveauer i Senior og Omsorg

Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift koordineres i Energi- og Miljøforvaltningen, og anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en krisestyringsorganisation i Aalborg Kommune.

Sundhedsberedskabsplanen skal understøtte Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift i sundhedsberedskabsmæssige opgaver, hvor beskrevne instrukser ikke er tilstrækkelige.

Sundhedsberedskabsplanen er gældende for alle forvaltninger i Aalborg Kommune, jf. figur 1 nedenfor.

Under Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift har hver forvaltning egen delplan/beredskabsplan, som anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en krisestyringsorganisation lokalt i forvaltningen.

Myndigheds- samt Ældre- og Sundhedsafdelingen er hver især ansvarlige for beredskabsplaner i de enkelte afdelinger, hvis der opstår en hændelse, som udelukkende vedrører den enkelte afdeling.

Figur 1: Beredskabsniveauer

Gældende for Aalborg Kommune Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan og Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift

Gældende for Senior og Omsorg

Senior og Omsorgs beredskabsplan

Gældende for afdelinger i forvaltningen

Beredskab i Ældre og Sundhed, beredskab i Myndighed

Gældende lokalt

Detailplaner på enkelte adresser
Del indhold