Koordinering af handlinger og disponering af ressourcer

Læs om koordinering af handlinger og disponering af ressourcer i Senior og Omsorgs Krisestab i forbindelse med ekstraordinære hændelser.

Målet med koordinering af handlinger og disponering af ressourcer

Målet med koordinering af handlinger og disponering af ressourcer i Senior og Omsorgs Krisestab er at opnå den bedst mulige udnyttelse af forvaltningens kapacitet, så konsekvenserne af hændelsen kan begrænses, og situationen kan normaliseres hurtigst muligt.

Modtagelse af anmodninger om forvaltningens bistand

Anmodninger om Senior og Omsorgs bistand kan komme enten fra forvaltningens decentrale enheder eller fra eksterne aktører.

Alle anmodninger skal hurtigst muligt efter modtagelse afleveres direkte til Senior og Omsorgs Direktør (eller i dennes fravær vicedirektøren), som tager stilling til den videre behandling, herunder om der er behov for øjeblikkelige tiltag.

Del indhold