Kommunikation

Læs om Senior og Omsorgs kommunikationsindsats i forbindelse med ekstraordinære hændelser.

Målet med kommunikationsindsatsen

Målet med Senior og Omsorgs kommunikationsindsats i forbindelse med ekstraordinære hændelser er at sikre:

  • at forvaltningen kan reagere med en hurtig og præcis kommunikation ved en pludseligt opstået informationsefterspørgsel
  • at forvaltningen er i stand til at opretholde et højt informationsniveau i forhold til presse, samarbejdspartnere og borgere samt til forvaltningens egne medarbejdere og evt. pårørende til borgere i langvarige perioder med stor efterspørgsel på information.

Generelle kommunikationsopgaver

I tilfælde af en ekstraordinær hændelse vil der ofte opstå et akut behov for meget hurtigt at forsyne pressen med information og for at bevare et overblik over mediernes omtale af hændelsen og Senior og Omsorgs andel i den.

Ved aktivering af Senior og Omsorgs Krisestab varetager kommunikationskonsulenterne i Direktørens Sekretariat følgende opgaver:

Forstærket medieovervågning

Kommunikationskonsulenterne i Direktørens Sekretariat overvåger sociale medier og relevante nordjyske medier.

Forstærket pressebetjening

Pressehenvendelser modtages, registreres, prioriteres og videreformidles til Senior og Omsorgs Direktør.

Udarbejdelse af relevant ekstern og intern kommunikation

Nyheder til KLIK, pressemeddelelser samt evt. nyhedsbreve til pårørende udarbejdes i samarbejde med relevante fagområder og decentrale enheder.

Til Senior og Omsorgs Krisestabsmøder gør Kommunikationskonsulenterne i Direktørens Sekretariat rede for mediebilledet og indkomne pressehenvendelser til forvaltningen samt udarbejdet og påtænkt intern og ekstern kommunikation såsom nyheder til KLIK og pressemeddelelser.

Del indhold