Kommunikation

Læs om Senior og Omsorgs kommunikationsindsats i forbindelse med ekstraordinære hændelser.

Målet med Senior og Omsorgs kommunikationsindsats i forbindelse med ekstraordinære hændelser er at sikre, at forvaltningen er i stand til at opretholde et højt informationsniveau i forhold til presse, samarbejdspartnere og borgere samt til forvaltningens egne medarbejdere og evt. pårørende til borgere i langvarige perioder med stor efterspørgsel på information.

Ved aktivering af Sundhedskrisestaben, varetager kommunikationskonsulenterne i Direktørens Sekretariat følgende opgaver:

Forstærket medieovervågning

Kommunikationskonsulenterne i Direktørens Sekretariat overvåger sociale medier og relevante nordjyske medier.

Forstærket pressebetjening

Pressehenvendelser modtages, registreres, prioriteres og videreformidles til Senior og Omsorgs Direktør.

Udarbejdelse af relevant ekstern og intern kommunikation

Nyheder til intranet, pressemeddelelser samt evt. nyhedsbreve til pårørende udarbejdes i samarbejde med relevante fagområder og decentrale enheder.

Del indhold