Formål med Senior og Omsorgs Beredskabsplan

Læs om formålet med Senior og Omsorgs beredskabsplan samt planens gyldighedsområde, godkendelse, ajourføring og afprøvning.

Senior og Omsorgs beredskabsplan er en delplan til Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift, som anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablere en krisestyringsorganisation lokalt i forvaltningen.

Beredskabsplanen har til formål at beskrive forhold vedrørende etablering af en krisestyringsorganisation, der gør det muligt for Senior og Omsorg hurtigt og effektivt at løse opgaven med at opretholde serviceniveauet i forvaltningen.

Beredskabsplanen skal yderligere sikre, at forvaltningen fortsat kan yde den service, der er vedtaget eller ønsket, også i situationer, hvor der ikke er normale driftsbetingelser. Målet er herefter at genetablere serviceniveauet så hurtigt som muligt.

Beredskabsplanens godkendelse, ajourføring og afprøvning

Senior og Omsorgs beredskabsplan skal godkendes af Senior og Omsorgs Forvaltningsledelse mindst én gang i hver byrådsperiode efter Byrådets godkendelse af Aalborg Kommunes Plan for fortsat drift.

Senior og Omsorgs Tilkaldeplan justeres og ajourføres løbende efter behov i Direktørens Sekretariat. De enkelte afdelinger er ansvarlige for at melde kontaktoplysninger på nye ledere i forvaltningen, som fremgår af tilkaldeplanen, til kommunikationskonsulenterne i Direktørens Sekretariat.

Der gennemføres øvelse hvert 2. år, hvor Aalborg Kommunes overordnede Plan for fortsat drift eller dele heraf afprøves.

Del indhold