Skabelon for 1. møde i krisestaben

Bilag 2 til Senior og Omsorgs beredskabsplan: skabelon for 1. møde i krisestaben.

Dagsorden for 1. møde i krisestaben

Indsæt dato og tidspunkt.

1. Velkomst ved mødeleder (direktør eller stedfortræder)

  • Referent (udpeges)

2. Situationen (opridses)

  • Forventet/mulig udvikling

3. Opgaver (opridses og prioriteres)

4. Mediebilledet (aktuelle presseemner og henvendelser)

5. Kommunikation (internt og eksternt)

  • Vurdering af behov for orientering af samarbejdspartnere.

6. Talsmand (udpeges)

7. Fastlæggelse af niveau for krisestyringsorganiseringen

  1. Informationsberedskab, Stabsberedskab, eller Operationsberedskab?
  2. Evt. kriseledelse (hvem skal indgå fremadrettet?)
  3. Evt. krisestab (hvem skal indgå?)
  4. Evt. støttefunktioner (hvem skal aktiveres?)

8. Særlige procedurer

  1. Logføring
  2. Økonomi, bemyndigelse m.v.

9. Eventuelt

10. Opsummering af beslutninger v. mødeleder

11. Næste møde

Del indhold