Alarmeringsprocedure

Bilag 1 til Senior og Omsorgs beredskabsplan: Alarmeringsprocedure ved ekstraordinære hændelser.

Trin 1

Senior og Omsorgs Vagtcentral modtager varsel, alarm mv.

Trin 2

Vagtcentralen vurderer situationen med nærmeste leder (områdesygeplejerske/sygeplejechef).

Trin 3

Områdesygeplejerske/sygeplejechef orienterer opad i systemet til sygeplejechef.

Trin 4

Sygeplejechef orienterer Ældre- og Sundhedschefen, som vurderer situationen og tager stilling til aktiveringsniveau i Ældre og Sundhed.

Trin 5

Ældre- og Sundhedschefen videregiver pr. mail information om:

  • det konkrete varsel, alarm mv.
  • information om aktiveringsniveau i egen afdeling.

Informationen sendes til fælles mailliste i Senior og Omsorg: "SOM beredskab mailliste - g6sundhedsberedskab@aalborg.dk".

Trin 6

Handicapafdelingen og Myndighedsafdelingen vurderer aktiveringsniveau i egen afdeling. Direktøren/vicedirektøren vurderer behov for nedsættelse af Senior og Omsorgs Krisestab.

Trin 7

Handicapafdelingen, Myndighedsafdelingen og Direktøren videregiver information om aktiveringsniveau i egen afdeling og på forvaltningsniveau via fælles mailliste i Senior og Omsorg: SOM beredskab mailliste - g6sundhedsberedskab@aalborg.dk.

Del indhold