Nedbrud af nødkald

Aalborg kommunes sundhedspersonale skal sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp ved nedbrud i nødkaldsanlægget.

Ledelse

Sundhedskrisestaben i Senior og Omsorg (SOM) har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.

Alarmering

Leder, medarbejder eller borger i Aalborg Kommune kontakter Senior og Omsorgs Vagtcentral og orienterer om situationen.

Senior og Omsorgs Vagtcentral vurderer situationen med nærmeste leder (områdesygeplejersken/sygeplejechef) og orienterer opad i systemet til ældre- og sundhedschef.

På chefniveau tages stilling til aktiveringsniveau og pressekontakt.

Aktivering

Ud fra drøftelsen med nærmeste leder kontakter Senior og Omsorgs Vagtcentral derefter relevante ledere/vagthavende personale ude i områderne.

Actioncards

Print alle punkter

 

Del indhold