Hjælpemidler og anden forebyggelse

I forbindelse med aktivering af det sundhedsfaglige beredskab kan der være behov for diverse hjælpemidler og/eller andre forebyggende foranstaltninger – herunder massevaccination.

Ledelse

Den operative sundhedsstab (OSS) for Senior og Omsorg har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.

Aktivering

OSS kan ved behov aktivere leder af hjælpemiddeldepotet på alle tider af døgnet jf. telefonliste. Udkørsel af hjælpemidler foretages af medarbejder ved Beredskabscenteret.

Massevaccination

De konkrete opgaver vil afhænge af den aktuelle overordnede nationale handleplan for vaccinationsindsatsen. Opgaverne for kommunen er typisk at indkalde og gennemføre indsatsen i samarbejde med regionen.

I tilfælde af vaccination af visse befolkningsgrupper kan det være hensigtsmæssigt, at vaccination sker hos praktiserende læger (herunder i samarbejde med kommunens ældrepleje), på sygehuse og via vaccinationsfirmaer. Kommunerne må i denne sammenhæng påregne at skulle vaccinere eget personale samt eventuelle tilknyttede leverandører.

I tilfælde af vaccination af hele befolkningen vil det formentlig være mest hensigtsmæssigt, at region og kommune samarbejder om at oprette egentlige vaccinationscentre.

Såfremt staten i den konkrete situation betaler både vaccine og
vaccination (dvs. lægens honorar for at foretage vaccinationen), vil det være hensigtsmæssigt, at regionerne koordinerer og i samarbejde med kommunerne planlægger for, hvordan man vil iværksætte en evt. massevaccination, herunder udpegning af personale samt konkret udpegning af egnede lokaliteter mv.

Del indhold