Ekstremt vejr – voldsomt snefald, isslag eller stormvejr

Aalborg Kommunes sundhedspersonale skal sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp også under ekstreme vejrforhold så som voldsomt snefald, isslag eller stormvejr.

Gældende for

Medarbejdere der har opgaver i borgernes eget hjem.

Situation

Ekstremt vejrlig eks. voldsomt snefald, isslag eller stormvejr.

Nødberedskab aktiveres og kun livsnødvendige opgaver udføres.

Eksempler på scenarier

 • Vejene er lukket grundet voldsomt snefald
 • Unødvendig færden udendørs frarådes af politi og beredskabsmyndigheder.

Opgaver

 • Orientering til nærmeste leder om situationen
 • Nærmeste leder orienterer sig i beredskabsplanen om evt. videre alarmering og aktivering af beredskabet. Link til at downloade alarmeringsinstruks.
 • Udarbejde nødlister over borgere der får livsnødvendig hjælp (medicin, pleje og behandling)
 • Nødliste over borgere med strømkrævende hjælpemidler (ved strømsvigt)
 • Sikre at der gives besked til de borgere, hvor besøg aflyses
 • Sikre den nødvendige bemanding på arbejdspladsen
 • Følge meldinger om vejrsituationen

Lokale forhold biler

 • Bilerne skal indeholde udstyr til ekstremt vejr (tæpper, skovl mv.)
 • Glatførekursus til føreren af bilen

Samarbejdspartnere

By og Land er ansvarlige for at sikre snerydning og koordinerer med Vejdirektoratet og omkringliggende kommuner.

Hvis situationen forværres, har By og Land kontakten til Politi og Beredskabsmyndigheden.

Nyttige links

Vejene i vintervejr

Del indhold