Ekstremt vejr - sne, oversvømmelse, hede

Aalborg kommunes sundhedspersonale skal sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp også under ekstreme vejrforhold.

Ledelse

Den operative sundhedsstab (OSS) i Senior og Omsorg har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.

Alarmering

Beredskab, leder eller medarbejder i Aalborg Kommune kontakter Beredskabscenterets Kommunikation og Vagtcentral (KVC) eller Senior og Omsorgs Vagtcentral og orienterer om vejrsituationen.

Senior og Omsorgs Vagtcentral vurderer situationen med nærmeste leder (områdesygeplejersken/sygeplejechef) og orienterer opad i systemet til ældre- og sundhedschef, der vurderer situationen og herefter tager stilling til aktiveringsniveau og behovet for eventuelle støttefunktioner i andre forvaltninger.

Aktivering

Ud fra drøftelsen med nærmeste leder kontakter Senior og Omsorgs Vagtcentral derefter KVC med henblik på aktivering af sundhedsberedskab.

Casemix

  • Det er uforsvarligt at færdes udendørs på grund af ekstremt stormvejr, snevejr - der afvikles kun livsnødvendige besøg ved borgere.
  • Koordinering af nødvendig udbringning af mad - Myndighedsafdelingens ansvar.
  • Ekstreme oversvømmelser i visse boligområder – sundhedsrisiko, eksempelvis forurenet drikkevand.
  • Hedebølge - dehydrering af ældre og sårbare borgere. Planlæg strategi for væskebehandling.

Nyttige hjemmesider

Senior og Omsorgs arbejdsmiljøhåndbog (kan kun tilgås fra en AAK-PC) herunder:

  • Vinterberedskab
  • Overtrækssko
  • Infektionshygiejne

Actioncards

Print alle punkter

Del indhold