Ansvar

Generelt om papirjournaler

Opbevaring af papirjournaler

Videregivelse af relevante oplysninger om borgerens pleje og behandling

Efter IT-nedbrud

Datasikkerhed