Instruks for håndtering af dokumentation i papirjournal ved IT-nedbrud

Instruks for håndtering af dokumentation i papirjournal i situationer, hvor IT-systemer ikke kan anvendes.

Gældende for

Medarbejdere i Senior og Omsorg, Job og Velfærd og Sundhed og Kultur

Formål

At sikre korrekt håndtering af dokumentation i papirjournaler ved IT-nedbrud.

Situation

Der opleves IT-nedbrud, så Cura ikke kan anvendes til dokumentation.

Kontorchef for IT og Digitalisering beslutter ikrafttrædelse af instruks for håndtering af dokumentation på papir.

Forud for beslutningen orienteres direktøren telefonisk om situationen. FL orienteres pr. mail om, at instruksen er aktiveret.

Dokumentationsskemaer

Anvend følgende Word-skemaer i tilfælde af nedbrud:

Generel dokumentation i Cura ved nedbrud, udfører SOM, JV og SUN

Notatark til dokumentation i Cura ved nedbrud, Myndighed SOM, JV og SUN

Dokumentation af medicin i Cura ved nedbrud, alle medarbejdere i SOM og JV

Dokumentation af medicin i Cura ved nedbrud, medicinansvarlige i SOM og JV

Print alle punkter

 

Del indhold

Ikrafttrædelse:
Når aktiveret af IT og Digitalisering

 

Udarbejdet af:
Kvalitets- og Innovationsenheden
Cura Læringscenter og
IT og Digitalisering

 

Godkendt af:
Forvaltningsledelsen
21. december 2020
(daværende Ældre- og Handicapforvaltning)

 

Ansvarlig for revision:
Kvalitets- og Innovationsenheden