Debriefing

Debriefing er en arrangeret struktureret samtale i en gruppe efter en traumatisk hændelse. Et møde for mennesker der oplever normale reaktioner på usædvanlige hændelser.

Hvornår afholdes debriefing?

Enhver medarbejder kan anmode om en debriefing efter en voldsom eller ekstrem hændelse.

Formål

 • At give det implicerede personale mulighed for at dele oplevelsen samt at lære af hændelsen.
 • At fremme deltagerens bevidsthed om rolle og praksis i hændelsen/forløbet og dermed kvalificere hans/hendes professionelle praksis.
 • At reducere risiko for senfølger

Ledelsesansvar

Leder er ansvarlig for at indkalde relevante deltagere fra såvel eget som fra andre områder snarest muligt efter hændelsen.

Leder er ansvarlig for processens forløb og kan evt. rekvirere hjælp eller sundhedsfaglig supervision.

Forudsætninger for debriefing

 • Der skal være en traumatisk hændelse som flere er direkte relateret til/involveret i.
 • Deltagerne skal finde det meningsfuldt at deltage.
 • Der skal være struktur på processen.
 • Gruppens leder skal have den fornødne viden og kompetence til at lede processen

Forslag til spørgsmål til debriefing

Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på støtte og inspiration til afholdelse af debriefing:

 • Hvad skete? – Start evt. med en runde hvor den enkelte fortæller sin oplevelse af forløbet uden afbrydelser – Husk at oplevelser kan være forskellige og påvirke forskelligt.
 • Fungerede samarbejdet?
 • Hvordan var tonen?
 • Var det relevante udstyr til stede?
 • Personlige behov - undervisningsbehov?
 • Ændringsforslag til behandling/forløbet/organisationen?
 • Skal hændelsen indberettes som utilsigtet hændelse? (www.dpsd.dk)
 • Skal hændelsen indberettes som en arbejdsskade?
 • Hvad skal meldes ud i afdelingen efterfølgende?
 • Aftaler om opfølgning!
 • Hvem er ansvarlig for hvad?
 • Hvad blev den samlede konklusion/læring omkring hændelsen?

Referencer

 1. How to facilitate a Debriefing.
  Barbera Steinwachs.
  “Simultation & Gaming” vol. 23 No. 2, June 1992 186-195.

 2. Crisis Resource Management Among Strangers:
  Principles of organizing a multidisciplinary group for crisis resource management.
  W. Bosseau Murray, MD., Patrick A., Foster, MD ChB

 3. Psykologisk debriefing, Gruppeprocesser efter traumatiske hændelser.
  Atle Dyregrov.
  Psykologisk forlag 2002.

 4. Rørt, ramt, rystet. Supervision og den sårede hjælper.
  Susanne Bang.
  Socialpædagogisk bibliotek 2002
Del indhold