Psykosocialt beredskab

Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov, både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega og ved større hændelser, hvor funktionen kan være støtte til kommunens krisepsykologer.

Ledelse

1. Dagligt beredskab (en enkelt eller få personer involveret)

Nærmeste leder har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte kollegial førstehjælp/krisehjælp.

2. Udvidet kriseterapeutisk beredskab (flere personer involveret)

Den Operative Sundhedsstab (OSS) har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.

Alarmering

Beredskab, leder eller medarbejder i Aalborg Kommune kontakter Beredskabscenterets Kommunikation og Vagtcentral (KVC) eller Ældre- og Handicapforvaltningens Vagtcentral (ÆHV) og orienterer om hændelsesomfang.

ÆHV vurderer situationen med nærmeste leder (områdesygeplejersken/sygeplejechef) og orienterer opad i systemet til ældre og sundhedschef, der vurderer situationen og herefter tager
stilling til aktiveringsniveau og behovet for eventuelle støttefunktioner i andre forvaltninger.

Aktivering

1. Dagligt beredskab (en enkelt eller få personer involveret)

Nærmeste leder eller ÆHV modtager besked om den kritiske hændelse – ulykke, vold, trussel. Lokal beredskabsplan aktiveres.

2. Udvidet kriseterapeutisk beredskab (flere personer involveret)

Regionens AMK eller leder i kommunen kontakter Beredskabscenter Aalborgs Kommunikations- og Vagtcentral.

Samtalen kan viderestilles til ÆHF eller direkte til et medlem af OSS, der modtager besked om hændelsen.

OSS vurderer situationen - herunder aktiveringsniveau og behov for inddragelse af andre forvaltninger.

OSS udpeger relevant sundhedsfagligt personale til støtte for kommunens krisepsykologer.

Områdets egen plan for kollegial førstehjælp i forbindelse med kritiske situationer

Actioncards

Print alle punkter

Del indhold