Nedbrud af nødkald

Aalborg kommunes sundhedspersonale skal sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp også ved nedbrud i nødkaldsanlægget.

Ledelse

Den operative sundhedsstab (OSS) i Ældre- og Handicapforvaltningen har ansvaret for at bedømme situationen og iværksætte relevante tiltag.

Alarmering

Leder, medarbejder eller borger i Aalborg Kommune kontakter Ældre- og Handicapforvaltningens Vagtcentral (ÆHV) og orienterer om situationen.

ÆHV vurderer situationen med nærmeste leder (områdesygeplejersken/sygeplejechef) og orienterer opad i systemet til ældre- og sundhedschef. På chefniveau tages stilling til aktiveringsniveau og pressekontakt.

Aktivering

Ud fra drøftelsen med nærmeste leder kontakter ÆHV derefter relevante ledere/vagthavende personale ude i områderne.

Actioncards

Print alle punkter

 

Del indhold